Street Life Safety for Young People

In dit project onderzochten we de ervaringen en percepties van persoonlijke veiligheid bij jongeren (11-16 jaar).

Anders is Gewoon

Een effect- en tevredenheidsonderzoek naar blok 6 van De Vreedzame School.

De Vreedzame Wijk

In Utrecht en Amsterdam evalueren wij het programma De Vreedzame Wijk

Praktijkgestuurd onderzoek naar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken.

Praktijkgestuurd onderzoek

Praktijkgestuurd onderzoek probeert vragen te beantwoorden die zich in de praktijk voordoen. Het gaat daarbij om onderzoek waarbij de onderzoeker heeft geprobeerd om binnen de geboden praktijkcontext een zo goed mogelijk antwoord op de praktijkvraag te geven. Vaak wordt de onderzoeker daarbij geconfronteerd met praktijkomstandigheden die er voor zorgen dat de praktijkvraag niet volledig beantwoord [...]

Lees verder

Actie-onderzoek

Wanneer sprake is van terugkoppeling van onderzoeksgegevens gedurende het onderzoeksproces wordt het een actieonderzoek genoemd. Dit houdt in dat bevindingen die in het onderzoek naar voren komen niet pas aan het eind van de onderzoeksperiode beschikbaar komen voor de onderzochte partij, maar al gedurende de onderzoeksperiode aan belanghebbenden worden teruggegeven, zodat deze op zo kort [...]

Lees verder

Evaluatie Onderzoek

Evaluatie is een vorm van onderzoek die is gericht op het vaststellen van de opbrengst en/of de waarde van bijvoorbeeld een programma, een product, een interventie of een proces. Je kunt hierbij onderscheid maken tussen formatieve en summatieve evaluaties: Formatieve evaluaties leveren informatie voor verbetering tijdens de ontwikkeling van een product en vinden plaats tijdens [...]

Lees verder